Novedades del sitio

El Consultor

 
Admin.png
El Consultor
by Admin Silme - Thursday, 18 October 2018, 11:59 AM
 
ec
El consultor.es és una eina documental per a l'Administració local que incorpora una potent cerca a text lliure, on a més de poder plantejar la recerca en llenguatge natural i ampliar la recerca als diferents sinònims del terme a localitzar, s'utilitzen tècniques d'intel·ligència artificial per a la localització i ordenació dels resultats mitjançant la rellevància.

Mitjançant la recerca en: Tots els continguts, l'usuari pot realitzar una recerca global en totes les bases de dades del producte amb un sol clic.

Les diferents bases de dades que integren el producte aporten una visió global del tema de consulta, incloent des de la normativa més específica (autonòmica, local i sectorial) fins a l'estudi més ampli que hi hagi sobre el mateix recollit en els articles doctrinals de més actualitat, passant per la doctrina administrativa més rellevant i l'última jurisprudència existent sobre el mateix. Tot això interrelacionat i localitzable a més a través de dues pràctics índexs de continguts, a més del Codi de l'Administració Local on es poden localitzar les normes més rellevants.

Ofereix un pràctic sistema d'alertes, personalitzable, que permeten l'actualització constant de la informació en el correu electrònic i avisa dels canvis que han patit els documents consultats i recerques realitzades.