Cursos

L'actual evolució en el sector de la informàtica requereixen que els treballadors de les administracions públiques tinguin el coneixement suficient per adaptar-se a les noves tecnologies. Els objectius generals i els resultats que s’esperen obtenir amb el present Pla de Formació son:

  1. Millorar la qualitat del treball i, d’aquesta manera, també la qualitat dels serveis públics.
  2. Facilitar el procés continu de modernització i incrementar la qualitat dels serveis que es donen als ciutadans i ciutadanes.
  3. Potenciar la carrera professional dels treballadors i treballadores.

Aquest Curs OpenOffice Writer (básic) ha estat adaptat especialment per a persones amb poca o cap experiència prèvia, a qui es dota dels coneixements necessaris per a manejar-se amb soltesa començant des de zero.

Entendre els conceptes bàsics de la aplicació, conèixer les característicasr i aprendre l'ús i maneig.