Oferta formativa

La formació contínua i el reciclatge professional són necessaris tant per a la satisfacció dels treballadors i treballadores de les administracions públiques com per a la modernització en el prestació dels serveis que es donen als ciutadans. La ràpida evolució dels coneixements, de les tecnologies de la informació i de les comunicacions així com també, els requeriments de l’Administració als seus treballadors respecte a la millora de les seves competències i qualificacions, fan que aquesta necessitat sigui encara més evident.